Oferta podręczników

Podreczniki wysylamy po otrzymaniu wplaty na konto:

Bank: PKO Bank Polski
Nr konta: PL90 1440 1172 0000 0000 1055 1196
Odbiorca: Adam Zimny
Przelew: (tytuł podręcznika, adres wysyłki, email i nr telefonu)