Adam Zimny

 

Adam Zimny

Jest pedagogiem, muzykiem multiinstrumentalistą oraz autorem metody, autorem pomocy dydaktycznych i podręczników. W drugiej połowie lat 60-tych studiował geologię na Uniwersytecie Wrocławskim, ale do Szwecji wyjechał jako artysta muzyk w 1970 roku z zespołem delegowanym przez agencję PAGART.

Tam też w 1980r ukończył Wyższą Szkołę Muzyczną w Malmö na wydziałach solistycznym i pedagogicznym w zupełnie dla niego nowej specjalności - flety proste, instrumenty zupełnie mu nie znane z Polski.

W latach 80-tych związany był z księgarnię muzyczną "Noten" gdzie, jak sam opowiada, otworzyły mu się oczy a przede wszystkim uszy na, jak się okazało, istotne a niezbyt znane szkolnictwu problemy natury pedagogicznej?! Przysłuchiwał się z uwaga głosu drugiej strony, głosu "zza lady", głosu oznajmiającego o narastającym konflikcie interesów obydwu stron: szkoły i dzieci. Nowe czasy?! I wtedy to wszystko się zaczęło....

Adam Zimny pracuje jako pedagog w szkole muzycznej, Malmö Kulturskola. Prowadzi zajęcia grupowe na kilku instrumentach oraz rockowe zespoły muzyczne, jako że wysoko ceni sobie inspirującą pracę z dziećmi i młodzieżą. Jako człowiek "starej daty" nie jest fanem komputera i pomimo sprawnych palców na wielu instrumentach nie opanował zadowalająco klawiatury komputera, ale jeżdzi chętnie na rolkach. 

Istotnym zajęciem jest także dokształcanie metodyczne nauczycieli pracujących w powstałej w 2002r szkole muzycznej adamMusicSchool w Malmö. Szkoła propaguje metodę adam® jako alternatywną drogą nauki gry na instrumentach muzycznych. Mówi, że poświęci się jej bez reszty na emeryturze!