Współpraca

sklepy muzyczne, księgarnie, sieci dystrybucji

sklepy i księgarnie zainteresowane aby mieć w swojej ofercie podręczniki a.d.a.m. prosimy o kontakt

szkoły, placówki dokształcania zawodowego nauczycieli

adamPublishing poszukuje szkół, placówek dokształcania zawodowego nauczycieli z unii Europejskiej chętnych do wzięcia udziału jako partner w programie Leonardo program partnerski. Zainteresowane instytucje lub firmy prosimy o kontakt.

Jeżeli metoda ta zainspirowała chciałbys rozpoczać współpracę, prosimy o kontakt...